Retting av gaffel og styret - E2S V1
Skjev gaffel kan oppstå dersom sparkesykkelen har vært utsatt for støt e...
Silje Silje
Bytte styrestag - E2S V1
Skulle du behøve å bytte styrestaget på din E-wheels E2S V1 kan dette gj...
Silje Silje
Bytte bremsehendel - E2S V1
Nedenfor finner du en hjelpevideo som demonstrerer hvordan et bytte av b...
Silje Silje
Bytte gass - E2S V1
Skulle du behøve å bytte gass på din sparkesykkel, er dette en prosedyre...
Roosa Roosa
Digital brukermanual - E2S V1
Det er viktig at du gjør deg godt kjent med brukermanuelen til ditt prod...
Roosa Roosa
Bytte dekk og slange - E2S V1
Bytte av slange og dekk på E2S V1 gjøres på følgende måte: Fjern først ...
Roosa Roosa
Stramme foldemekanisme - E2S V1
Slark i styret vil kunne dukke opp helt vilkårlig, men kan også komme av...
Anne Lene Anne Lene
Bytte til punkteringsfritt dekk - E2S V1
For å bytte til punkteringsfritt dekk tar du av det gamle dekket og slan...
Anne Lene Anne Lene
Skifte batteri & hovedkort - E2S V1
Hvordan skifte batteri Skru først ut skruene under ståplaten for å løsn...
Roosa Roosa
Bytte forskjerm og bakskjerm - E2S V1
Bakskjerm Bakskjermen er festet i tre skruer og har en kabel som er fest...
Anne Lene Anne Lene
Stramme brems - E2S V1
Slik kan du stramme bremsen: Løsne skruen på pendelsen som sitter ved b...
Anne Lene Anne Lene
Skifte display - E2S V1
Displayet byttes ved å ta av plastikkdekselet som ligger over displayet....
Anne Lene Anne Lene
Feilkoder - E2S V1
E1 - Elektriske komponenter Det kan være flere årsaker til at denne feil...
Anne Lene Anne Lene
Punktert - Bytte slange & dekk
Med luftfylte dekk vil det naturligvis være mulig å punktere. Punktering...
Markus Markus