Skifte display - E2S V1 Skifte display - E2S V1

Skifte display - E2S V1

Displayet byttes ved å ta av plastikkdekselet som ligger over displayet. Dekselet er limet på så her er det bare å dra det av eller vippe det opp med noe spisst. Displayet er festet med 3 skruer, disse skrus deretter ut. Koble så ut ledningene som kommer til synet, og erstatt det gamle displayet med det nye.
Videoen nedenfor demonstrerer bytte av display på E2S V2. Prosedyren er identisk for E2S V1.

Se hjelpevideo:

 

Trenger du hjelp?

Du kan kontakte kundeservice her 

Besøk oss her