Skifte batteri & hovedkort - E2S V1 Skifte batteri & hovedkort - E2S V1

Skifte batteri & hovedkort - E2S V1

Hvordan skifte batteri

  • Skru først ut skruene under ståplaten for å løsne på dekselet.
  • Dra deretter ut kablene som er koblet til batteriet.
  • Etter dette kan du skru ut skruene rundt batteriet for at batteriet skal løsne.
  • Bytt så ut det gamle batteriet med det nye.

Hvordan skifte hovedkot

  • Skru først ut skruene under ståplaten for å løsne på dekselet.
  • Dra deretter ut kablene som er koblet til hovedkortet/kontrolleren.
  • Skru ut skruene rundt hovedkortet/kontrolleren for at den skal løsne.
  • Bytt så ut det gamle hovedkortet/kontrolleren med det nye.

Hjelpevideo for bytte av batteri og hovedkort:

Denne videoen demonstrerer bytte av hovedkort og batteri på E2S V2. Prosedyren er identisk for E2S V1.

 

Trenger du hjelp?

Du kan kontakte kundeservice her 

Besøk oss her