E1 - Elektriske komponenter

Det kan være flere årsaker til at denne feilkoden dukker opp. Forsøk feilsøking for finne ut hvilket elektrisk komponent som er defekt

Prøv å dra gummihåndtaket på styret litt ut fra gasshendelen, ofte kommer denne feilkoden av at gummihåndtaket og gassehendelen ligger for nære. Etter dette kan man kontrollere at av og på knappen i displayet fungerer som den skal. Forsvinner ikke feilkoden etter dette må sparkesykkelen sendes inn for service.

For å få bort pipelyden kan du sprette opp dekselet til displayet og skru ut displayet. Deretter kobler du alle ledningene fra hverandre. Eventuelt kan du skru av styret fra staget (fire små skruer) og koble av ledningen her.

E2 - Motor

Denne feilkoden indikerer at det er en dårlig forbindelse mellom motor og hovedkort. Åpne opp dekselet under ståplaten og kontroller at alt er i orden med kabelen. Sjekk om den er skadet eller om den er koblet ut. Om ikke må sparkesykkelen inn for service.

E3 - Brems

Denne feilkoden indikerer at noe er galt med bremsen. 

E4 - Display/hovedkort

Denne feilkoden indikerer at noe er galt med display eller hovedkort. Sparkesykkelen må inn for service.

E5 - Lav spenning

Denne feilkoden kommer opp ved lav spenning. Dette betyr at det er lite strøm på sparkesykkelen og at den må lades.

E6 - Hovedkort

Denne feilkoden indikerer at noe er galt med hovedkotet. Sparkesykkelen må inn for service.

E7 - Gass

Denne feilkoden indikerer at noe er galt med akseleratoren.

E8 - Motorkobling

Tyder på at det er noe galt med koblingen mellom motor og hovedkort. Åpne opp dekselet under ståplaten og kontroller at alt er i orden med kabelen. Sjekk om den er skadet eller om den er koblet ut. Hvis dette ikke er tilfellet må sparkesykkelen inn for service da det mest sannsynelig er noe galt med hovedkortet.

 

Trenger du hjelp?

Du kan kontakte kundeservice her 

Besøk oss her