Regelverket for Elsykkel Regelverket for Elsykkel

Regelverket for Elsykkel

Regelverket - EPAC

Det første vi må understreke, er at denne guiden utelukkende dreier seg om elsykler som er godkjent i henhold til den europeiske standarden EN 15194. Elsykler som tilfredsstiller denne standarden, kalles EPAC bicycles (Electrically Power Assisted Cycle). En EPAC slipper unna mopedregelverket og har i stedet samme juridiske status som en ordinær tråsykkel, noe vi snart skal komme tilbake til. EN 15194-elsykler kalles i engelsktalende land ofte også pedelec, som er en forkortelse for pedal electric cycle.

1. «Tråkkeplikt» – med ett unntak

For å tilfredsstille EN 15194-regelverket, må en elsykkel ha visse egenskaper. For det første skal elektromotoren fungere som en hjelpemotor, noe som betyr at motoren i utgangspunktet kun aktiveres når brukeren tråkker på pedalene. Dette i motsetning til andre elsykkeltyper, som har gasshåndtak på samme måte som mopeder og motorsykler og dermed også faller inn under regelverkene for disse.

EN 15194-regelverket tillater imidlertid ett unntak fra regelen om at brukeren må tråkke på pedalene. En pedelec tillates nemlig å ha en trille- og startassistent som betjenes via en knapp, hendel eller bryter. Ved å aktivere assistenten, kan brukeren nyte godt av motoren uten å tråkke på pedalene. Trille- og startassistenten skal imidlertid ikke produsere høyere hastighet enn 6 km/t.

2. Regler for batteri og motor

En annen fellesnevner er at batteriet maksimalt kan ha en spenning på 48 volt, og at hjelpemotoren maksimalt kan produsere 250 watt kontinuerlig. Årsaken til at vi har uthevet ordet kontinuerlig, er at dette ordet glemmes av mange kilder som omtaler elsykler. I henhold til standarden er det nemlig lovlig å produsere elsykler med motorer som i kortere perioder leverer langt mer enn 250 watt, for eksempel ved igangsetting eller i bratte bakker. Og nettopp hvordan de ulike produsentene har valgt å utnytte dette «kontinuerlig-smutthullet» i standarden, kan bety svært mye for kjøreopplevelsen.

3. Maksimal hastighet

Et annet kjennetegn ved EN 15194elsykler er at motorkraften skal kuttes når hastigheten passerer 25 km/t. Motorkraften skal også kuttes når du slutter å tråkke. Hvor raskt motoren skal kutte, avhenger av om sykkelen er utrustet med bremsesensorer eller ikke. Bremsesensorer – som ikke er påbudt – sørger for at motoren kobler ut når brukeren aktiverer bremsene.

Hvis sykkelen er utrustet med bremsesensorer – holder det at motoren kutter senest 5 meter etter at du har sluttet å tråkke. Hvis sykkelen mangler bremsesensorer, skal motoren kutte senest 2 meter etter at du har sluttet å tråkke.

Fordeler ved å tilfredstille regelverket

Den store fordelen ved elsykler som tilfredsstiller EN 15194-regelverket, er som nevnt at de juridisk er å anse som ordinære tråsykler. Det betyr at du slipper unna både registreringsplikt, årsavgift og ansvarsforsikring. Det betyr også at elsykler ikke er omfattet av hjelmplikt eller aldersgrense. Vi anbefaler deg imidlertid å bruke hjelm når du kjører elsykkel. Om du har en av våre el-sparkesykler anbefaler vi deg og sette deg inn i de nye elsparkesykkel reglene. 

Oppsummering av regelverket

EN 15194-elsykler kjennetegnes altså ved at motoren i utgangspunktet ikke skal aktiveres før du starter å tråkke på pedalene, og at motoren skal deaktiveres så snart du slutter å tråkke eller når du oppnår 25 km/t. Maksimal batterispenning er 48 volt og motorens maksimale kontinuerlige effekt er 250 watt. 

Nå som du har satt deg inn i regelverket for el-sykler, anbefaler vi å sjekke ut årets nyeste el-sykler og våre testvinnende el-sykler!