Hvorfor elsykkel? - 5 miljøvennlige grunner Hvorfor elsykkel? - 5 miljøvennlige grunner

Hvorfor elsykkel? - 5 miljøvennlige grunner

Å velge elsykkel fremfor bilen når det er mulig, er et smart og generøst valg med tanke på miljøet. Det bidrar til en mer bærekraftig fremtid og et renere bymiljø. Her lister vi opp fem fakta som vi håper vil få flere til å vurdere elsykkel som sitt daglige transportmiddel.

1. Null karbondioksidutslipp

Transportsektoren står for en betydelig del av verdens totale karbondioksidutslipp, der forbrenning av fossilt brensel bidrar mest til global oppvarming.

En elsykkel drives, som navnet antyder, av elektrisitet. Ikke bensin, ikke diesel. Ditt karbonavtrykk blir derfor 0 med en elsykkel. Elsykler er svært energieffektive, og hvis de lades med grønn strøm, for eksempel sol- eller vindkraft, blir klimapåvirkningen enda mindre.

2. Reduser luftforurensningen

Elsykler er helt utslippsfrie, så med en slik bidrar du til å redusere luftforurensningen.

Biler kjører ofte på fossile brensler, som gir utslipp av karbondioksid, nitrogenoksid og partikler. Når de står i kø eller kjører sakte, øker også drivstofforbruket ytterligere. Bilers utslipp forverrer luftkvaliteten og bidrar til helseproblemer som astma og lungesykdommer

3. Færre trafikkorker

Med flere elsykler på veiene reduseres trafikkorkene, og trafikkflyten forbedres. Ved å redusere trafikkorker reduseres også risikoen for trafikkulykker betydelig. (I tillegg slipper du stresse med å være i de daglige bilkøene).

4. Mindre støy

Biler lager mye støy. Mye av denne støyen påvirker menneskers og dyrs trivsel negativt, med symptomer som stress, konsentrasjonsvansker og dårlig stemning. Elsykler er stille og lager ikke nær så mye støy som biler.

5. Mindre arealbruk

Å bygge og vedlikeholde veier og parkeringsplasser krever store mengder land og naturressurser, noe som delvis fører til nedbryting av jordsmonnet, redusert produktivitet og forverring av vannkvaliteten.

Ved at flere og flere bytter bilen med sykkel, reduseres behovet for vedlikehold av eksisterende veier, samt bygging av nye veier og parkeringsplasser. Dette fører til bedre bevaring av naturlige økosystemer og økt tilgjengelighet til grøntområder i byene.

Vil du også gjøre en positiv miljøinnsats?

Nysgjerrig på elsykler? Vi har et stort utvalg for alle behov, enten du sykler kort eller langt, ofte eller sjeldnere. Vi har som mål å kunne tilby moderne, kvalitetselsykler fra budsjett- til premiumsegmentet, slik at de er tilgjengelige for alle.

Du er hjertelig velkommen til en av våre butikker. Her kan du få tips og råd fra vårt erfarne personale og prøve forskjellige modeller for å sammenligne dem. Eller du kan ta en titt på syklene våre i nettbutikken og bestille den du liker.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen spørsmål!