Elsykkelguide- Godt å vite Elsykkelguide- Godt å vite

Elsykkelguide- Godt å vite

En elsykkel gir mange et helt nytt og mer positivt forhold til sykling!

 Med elsykkel sykler du alltid i medvind, hevder entusiastene. Og de har på mange måter rett. Med en elsykkel oppleves motbakken som slakere, jobbreisen som kortere og sykkeltilhengeren som lettere. Disse opplevelsene kan i neste omgang bidra til at du velger å bruke elsykkelen langt oftere enn du bruker tråsykkelen din i dag.

Sjekk regelverket

Momas elsykler er 100% lovlige for bruk på offentlig vei, unntak er modeller med motorstørrelse større enn 250w (Disse er tydelig merket). Lovlige Elsykler kjennetegnes ved at motoren i utgangspunktet ikke skal aktiveres før du starter å tråkke på pedalene, og at motoren skal deaktiveres så snart du slutter å tråkke eller når du oppnår 25 km/t. Maksimal batterispenning er 48 volt og motorens maksimale kontinuerlige effekt er 250 watt. Les vår artikkel: Regelverket for Elsykkel

Mange valgmuligheter

Du som skal kjøpe deg en elsykkel blir blant annet nødt til å velge motoraktiverings-teknologi, motortype, motorplassering, batteritype og bremseteknologi.

Sjekk batterirekkevidden

Batteriet er elsykkelens kraftkilde. Batteriet avgjør hvor lang rekkevidde du får, og hvor mye kraft motoren klarer å produsere. Batteriet er derfor en svært viktig faktor når du velger elsykkel. Rekkevidden på en ladning påvirkes av en rekke ulike faktorer som terreng, vekt på fører, motorstyrke, hastighet, temperatur. Når elsykkelen er innstilt på lav motorkraft vil du merke at rekkevidden kan være lengre enn oppgitt, det motsatte gjelder dersom du benytter deg av høy motorkraft.  

Rotasjonssensor vs Momentsensor, hva er forskjellen?

Rotasjonssensoren passer best for deg som vil ha mest mulig motorbistand, og som ikke ønsker å bli svett. Momentsensoren krever mer av deg, men belønner deg med lengre rekkevidde, en mer autentisk sykkelopplevelse og Supermann-følelse. For en grundig forklaring samt oversikt over hvilke modeller som leveres med de ulike sensorene, les vår artikkel: Rotasjonsensor vs. Momentsensor

Trille- og startassistent

En trille- og startassistent kan gi deg en mer sømløs og mindre anstrengende elsykkel-opplevelse. Tenk deg godt om før du kjøper en elsykkel uten. Regelverket tillater at du via en bryter, hendel, håndtak eller lignende, aktiverer elmotoren uten å tråkke på pedalene. Forutsetningen er at hastigheten ikke overstiger 6 km/t. Dette er en stor fordel for mange, spesielt ved start i oppoverbakke.

A) Trilleassistent

For det første kan den hjelpe deg til å trille elsykkelen – som vanligvis veier over 20 kg – opp fra kjellergarasjer og opp andre bratte bakker. Den kan også være kjekk å ha når du velger å trille sykkelen fremfor å sitte på den, eksempelvis når du fører en samtale med en gående person.

B) Startassistent

For det andre kan den ofte også brukes ved igangsetting, eksempelvis når du har måttet stoppe for rødt lys. Elsykler krever en viss rotasjon på kranken før motoren automatisk kobler inn. Og fordi en elsykkel er betydelig tyngre enn en ordinær tråsykkel, kan igangsetting tidvis bli ganske tungt, eksempelvis i oppoverbakker, ved bruk av sykkelhenger eller når du har glemt å gire ned til riktig gir. I slike situasjoner kan trille- og startassistenten være gull verdt, fordi den i praksis gir deg motorhjelp fra stillestående.

Momas elsykler leveres med denne funksjonen.

Navmotor eller krankmotor?

Her er det ingen tvil, navmotor hører fortiden til. Krankmotor har kommet for å bli og er det desidert beste valget. Hvorfor er det viktig å velge korrekt motortype? Batteriet er kraftkilden for elsykkelen, men batteriet gjør ingen nytte dersom den ikke er koblet til en elmotor. For å få mest mulig kraft og den beste kjøreopplevelsen, er det derfor viktig å velge korrekt motortype.  

Fordeler med krankmotor: 

  • Utnytter girsystemet - gir mer kraft
  • Kompliserer ikke forhjul- eller bakhjulsopphenget.
  • Lavt tyngdepunkt og bedre vektfordeling
  • Enklere vedlikehold og service

Momas elsykler leveres med krankmotor (unntak: Momas Cruiser 750w)

Velg en elsykkel egnet for ditt bruk