E10- Elektriske komponenter

Det kan være flere årsaker til at denne feilkoden dukker opp. Forsøk feilsøking for finne ut hvilket elektrisk komponent som er defekt.

Forsøk først å kontrollere at av og på knappen i displayet fungerer som den skal. Dersom kontaktfeil oppstår kan du først se over at kablene mellom display og hovedkort er koblet til riktig, dette gjør du ved å skru ut dekselet under ståplaten og ved å skru ut displayet, først må displaydeksel vippes av.

Forsvinner ikke feilkoden etter dette ta kontakt med serviceavdelingen. Mest sannsynlig må display eller hovedkort byttes.

E14 - Gass

Denne feilkoden indikerer at noe er galt med akselerator. Gass akseleratoren må byttes.

E15 -Bremsehendel

Denne feilkoden indikerer at noe er galt med brems. Denne feilkoden kan også oppstå om man starter sparkesykkelen og holder inne bremsen samtidig. Om ikke dette er tilfellet er bremsesensor defekt, og bremsehendel må byttes.

E16, E17, E18 - Motorfeil.

Denne feilkoden kan dukke opp hvis det er noe galt med motoren. Se etter brudd/skade på motorkabel eller på motor. Er det skade på motorkabel bør motor byttes. Ta kontakt med serviceavdelingen hvis feilkoden oppstår. 

E28, E29, E54 - Hovedkortet bør byttes

Får man opp denne feilkoden bør hovedkortet byttes. Ta kontakt med serviceavdelingen.

E 33 - Batteri høy temperatur

Denne feilkoden kan komme under hard kjøring og forsvinner vanligvis om man skrur sparkesykkel av en liten stund og lar den kjøle seg ned før man eventuelt kjører videre. Forsvinner ikke feilkoden kan du ta kontakt med serviceavdelingen.

E50 - Overspenning i batteriet

Ved bremsing vil produktet regenerere noe strøm. Ved kjøring i nedoverbakker med fulladet batteri blir det generert mye strøm som i utgangspunktet ikke har noe sted for lagring og denne feilkoden oppstår. For å unngå dette: kjør først 2 minutter oppover/bortover. Regenerering kan deretter brukes uten feilkode.

Får du opp feilkode E50 på et nytt produkt, ta kontakt med serviceavdelingen. 

E55 - Hovedkort ekstrem høy temperatur

Denne feilkoden kan komme under hard kjøring og forsvinner vanligvis om man skrur sparkesykkel av en liten stund og lar den kjøle seg ned før man eventuelt kjører videre. Forsvinner ikke feilkoden kan årsaken være at hovedkortet sender feil signaler, da bør den sendes inn for service, mest sannsynlig må hovedkort byttes.

Hvordan fjerne pipelyden?

For å få bort pipelyden kan du sprette opp dekselet til displayet og skru ut displayet. Deretter kobler du alle ledningene fra hverandre. Eventuelt kan du skru av styret fra staget (fire små skruer) og koble av ledningen her.