Garanti og reklamasjonsrett - El-sparkesykkel Garanti og reklamasjonsrett - El-sparkesykkel

Garanti og reklamasjonsrett - El-sparkesykkel

Våre el-sparkesykler vil som helhet ha 2 års reklamasjonsrett. Likevel er en el-sparkesykkel satt sammen av deler med svært forskjellig levetid og den tidsbegrensede retten til å reklamere vil derfor variere etter hvilken del av sykkelen det reklameres på.

Riktig vedlikehold og bruk er avgjørende for produktets levetid. Brukerfeil dekkes ikke av din reklamasjonsrett. Dette gjelder så langt det ikke er en følgefeil av produkt/fabrikkfeil.
Manglende vedlikehold sammen med feil bruk er blant de vanligste årsakene til at en el-sparkesykkel får feil og mangler. Vi anbefaler alltid våre kunder å følge våre vedlikeholds- og brukerveiledninger da riktig vedlikehold vil ha stor betydning for en eventuell reklamasjonssak og produktets levetid.

Vær oppmerksom på at intensiv eller kommersiell bruk som for eksempel daglig matlevering (f.eks. gjennom Foodora, Wolt, etc.) kan påvirke din reklamasjonsrett.

El-sparkesyklene er designet for normal privat bruk, og intensiv bruk vil akselerere slitasje og potensielt forårsake feil/skader som ikke dekkes av Forbrukerkjøpsloven. Benyttes produktet utover det som anses som normalt/forventet, vil dette kunne medføre skader og/eller feil på produktet som ikke omfattes av din reklamasjonsrett. Vi fraråder derfor kommersiell bruk av våre produkter.

På verkstedet har våre mekanikere lang og god erfaring for å se om problemet som har oppstått er produksjons- eller brukerfeil. Vi har som klart utgangspunkt og hovedregel at alle saker behandles som reklamasjonssaker, med mindre det er tydelig brukerfeil på produktet.