Fyll luft en gång i veckan vid normalt bruk!

Riktigt lufttryck i däcken minskar risken för punktering osevärt och ger din produkt optimala förhållanden. Räckvidd och acceleration förbättras drastiskt vid korrekt lufttryck.

Lufttrycket skall vara mellan 2.8 - 4 bar, beroende av vikt på förare. Detta varierar också utifrån vilken modell du har, kolla användarmanualen på din produkt för rekomenderat lufttryck. 

Om påfylling av luft upplevs som svårt rekomenderar vi att använda en ventilförlängare. Denna kan man  beställa på vår nätsida R.

Ventilförlängaren skruvas på ventilen och därefter fyller man på luft genom den. Om det sitter en mutter runt ventilen kan påfylling av luft upplevas som lättare om man tar bort den. Vid användning av ventilförlängare: Se till att inte skruva åt den för hårt, då kan ventilen förstöras.

Har du punktering?

Punkteringar täcks inte av garanti, med undantag av produktionsfel. Vid en punktering skall det, som följe av olika lufttryck i däcket och omgivelserna, sippra luft ut vid ventilen eftersom detta är den enda öppningen för luften att komma ut. Detta betyder som oftast inte att ventilen är defekt. För att kontrollera om ventilen är defekt måste slangen tas ut och hållas under vatten. Se därefter vart luften sipprar ut från slangen. Undgå trottoarkanter, hoppning, skev viktfördelning + fyll luft för att undgå punktering

Däck, slang och andra reservdelar kan man köpa på www.e-wheels.se 

Görr det till en vana att se över sparkcykeln, kontrollera lufttryck och se om allt av synliga skruvar sitter bra. Det är väldigt viktigt att allt av synliga skruvar efterdras, och det är rekomederat att göra detta varje vecka, beroende på hur mycket sparkcykeln används.

Du kan läsa mer om punkteringar här