Vinterlagring eller lagring av elektriska produkter över en tid Vinterlagring eller lagring av elektriska produkter över en tid

Vinterlagring eller lagring av elektriska produkter över en tid

När det är på tid att lägga bort sparkcykeln för vintern är det viktigt att ta vara på batteriet så detta är i gott skick när det är tid för att använda sig av sparkcykeln igen.

Lägg inte produkten i ett rum med en temperatur som är över 50℃ eller under -20℃ (låt för exempel inte batteriet från sparkcykeln ligga i bilen om sommaren i den varma solen). Som ett resultat av detta kan batteriet bli dåligt, bli överhettat och kan till och med förorsaka brand.

Om sparkcykeln inte är i bruk under 30 dagar eller längre, måste batteriet laddas och enheten förvaras på ett kyligt, torrt ställe. Det er nödvändigt att ladda batteriet minst en gång varje månad (ladda upp till max 80%), om inte kan det bli förstört, en sådan skada täcks inte av reklamationsrätten. Lithium batterier tar skada, och blir över tid förstört om de ligger utan ström.

För att undgå skada batteriet skall man förlänga batteriets livstid genom att hålla det runt 20-80% ström.

 

Generellt om batteriet

  • Använd inte batterier från andra märken detta föra att undgå farliga situationer.
  • Öppna inte eller demontera inte batteriet för att förhindra elektrisk stöt. Undgå kontakt med metall för att förhindra en kortslutning. Detta kan leda till att batteriet får funktionsfel eller skadar brukaren.
  • Använd ENDAST originalladdaren som följer med, för att förhindra att det uppstår en olycka eller brand i fordonet.
  • Slänger man brukta batterier och ackumulatorer fel är detta en allvarlig miljöförstörelse. Släng batterier i enlighet med lokala lagar. Släng inte batterierna tillsammans med matavfall. Skydda miljön tillsammans!
  • Efter varje användning av enheten, behöver du ladda batteriet för att förlänga levnadstiden på batteriet.