Vad innebär ångerrätten? Vad innebär ångerrätten?

Vad innebär ångerrätten?

När kan jag nyttja ångerrätten?

Köparen kan ångra köpet av produkte i enlighet med bestämmelserna i ångerrätten. Ångerrätt innebär att köparen kan returnera varan till säljaren utan anledning, även om det inte finns något fel i den och även om den inte har levererats. Köparen måste meddela säljaren om användningen av ångerrätten inom 14 dagar efter att varan, den föreskrivna informationen om ångerrätten och ångerrätten har mottagits. Ångerrätten kan endast användas på artiklar som beställs online, inte i butiker.

Uppskjutande av ångerrätten

Om köparen får avbeställningsformuläret och nödvändig information vid ett senare tillfälle än när varorna levereras, börjar annulleringsperioden löpa från och med den dag då köparen får rätt till ångerrätt och informationen. Om köparen inte har fått tillräcklig information eller en ångerrätt, förfaller återkallelsestiden fortfarande tre månader efter det att varan har mottagits. Om köparen inte alls har fått information om ångerrätten kommer tidsfristen att vara 1 år.

Utförande med ångerrätt

Meddelandet från köparen till säljaren om användningen av ångerrätten bör av bevisningsskäl vara skriftlig (ångerblankett, e-post, fax eller brev), och den måste innehålla information om hur köparen kommer att returnera artikeln till säljaren.

Köparen ska utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter anmälan efter att ångerrätten beviljats ​​skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till säljaren om säljaren inte har erbjudit att hämta varorna.

Om köparen uttryckligen har valt en annan typ av leverans än den standardleverans som säljaren erbjuder, ska säljaren ändå inte betala de extra kostnader detta medförde.

Betalning och återbetalning vid bruk av ångerrätt

Återbetalningar ska göras utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att säljaren underrättades om köparens beslut att utöva ångerrätten. Om inget annat uttryckligen har avtalats med köparen ska återbetalningen göras med samma betalningsmedel som köparen använde. Köparen ska inte betala någon form av avgift till följd av återbetalningen.

Säljaren kan hålla tillbaka återbetalningen tills varorna har mottagits, eller tills köparen har lämnat in dokumentation på att varorna har returnerats. Detta gäller inte när säljaren har erbjudit att hämta varorna.

Köparen måste bära kostnaden för att returnera varorna om ångerrätten används.

Avdrag vid användning av ångerrätten

Köparen kan inspektera produkten innan han eller hon ångrar köpet. Det måste fortfarande vara möjligt att returnera varan till säljaren i ungefär samma skick och mängd som den var i när köparen fick den. Säljaren kan kräva att konsumenten kompenserar för värdeminskningen till följd av köparens hantering av varorna, vilket inte har varit nödvändigt för att bestämma varornas art, egenskaper och funktion.

Köparen ska om möjligt returnera varan till säljaren i originalförpackningen. Köparen får inte ångra köpet av föremål som snabbt försämras, föremål som inte är lämpliga för retur av hälso- eller hygienskäl, eller ljud- och videoinspelningar (inklusive CD-skivor, DVD-skivor) eller datorprogram där förseglingen är bruten.

OBS! Några av våra artiklar öppnas för specialanpassningar. I flera fall handlar det om att anpassa motorn. Detta är att betrakta som en tjänst och faller därmed inte under vanlig ångerrätt. Delsumman som betalats för en sådan tjänst dras av vid återbetalning av köpeskillingen.