Feilkoder - E7 PRO
  ERROR 1: Motorfeil - Se over om det er noen ytre skader på motorkabel ...
Anne Lene Anne Lene