ERROR 1: Motorfeil - Se over om det er noen ytre skader på motorkabel eller motor.  Sjekk over kabel mellom motor og hovedkort om det kan være brudd i kabel. Hvis alt ser bra ut bør motoren erstattes, kontakt serviceavdelingen.

Merker du motstand i framhjul eller bakhjul etter motorbytte, bør også hovedkort byttes her.

ERROR 2: Display/gasshendel feil - Se over om det kan være en ytre skade på display/gasshendel. Er det en ytre skade bør display/gasshendel som er en komplett del byttes. Hvis du likevel opplever at denne feilkoden dukker opp og det ikke er noen ytre skader, sjekk over koblingen, deretter ta kontakt med serviceavdelingen.

ERROR 3: Feil på hovedkort - Ofte når denne feilkoden kommer opp merker man at sparkesykkelen er tung å trille, dette kommer av motstand i framhjul eller bakhjul. Sjekk om det er motstand i et av hjulene. Ta kontakt med serviceavdelingen, informer de om du merker motstand i et av hjulene, så vil de hjelpe deg videre. 

ERROR 4: Bremsesensor feil - Se over om det kan være en ytre skade på bremsehendel. Er det store tegn til ytre skader vil problemet vanligvis løse seg med en ny bremsehendel, hvis det ikke er synlig skade anbefaler vi å ta kontakt med serviceavdelingen.

ERROR 5: Lav spenning - denne feilkoden kommer av at det er lite batteri, det er derfor nødvendig å lade batteriet hvis denne feilkoden kommer opp. 

ERROR 6: Kontaktfeil - sjekk kabler mellom hovedkort og display, hvis det ikke er noen synlig skade på kabler ta kontakt med serviceavdelingen. Hvis det er synlige skader på kabler, hovedkort eller display så er antakeligvis dette årsaken til feilkoden. 

ERROR 7: Kontaktfeil - sjekk kabler mellom hovedkort og display, hvis det ikke er noen synlig skade på kabler ta kontakt med serviceavdelingen. Hvis det er synlige skader på kabler, hovedkort eller display så er antakeligvis dette årsaken til feilkoden. 

Var denne artikkelen nyttig?