Skifte display - E2S JUNIOR Skifte display - E2S JUNIOR

Skifte display - E2S JUNIOR

Displayet byttes ved å ta av plastikkdekselet som ligger over displayet. Dekselet er limet på så her er det bare å dra det av eller vippe det opp med noe spisst. Displayet er festet med 3 skruer, disse skrus deretter ut. Koble så ut ledningene som kommer til synet, og erstatt det gamle displayet med det nye.

Fremgangsmåten for E2S JUNIOR i denne videoen er lik som på E2S V2. Det brukes derfor en annen modell enn E2S JUNIOR i denne videoen.

Se hjelpevideo:


 

Trenger du hjelp?

Du kan kontakte kundeservice her 

Besøk oss her