Bytte forskjerm og bakskjerm - E2S JUNIOR Bytte forskjerm og bakskjerm - E2S JUNIOR

Bytte forskjerm og bakskjerm - E2S JUNIOR

Bakskjerm

Bakskjermen er festet i tre skruer og har en kabel som er festet til hovedkortet. Du begynner med å skru ut de 3 skruene som er lett tilgjengelig på oversiden av bakskjermen. Deretter er man nødt til å skru ut skruene på dekselet under ståplaten. Når dekselet har løsnet vil man da få muligheten til å koble kabelen ut fra hovedkortet slik at bakskjermen vil løsne.

Monteringen av den nye bakskjermen gjøres da på samme måte. Du kobler kabelen til hovedkortet, skrur igjen dekselet under ståplaten for deretter å skru inn de 3 skruene på oversiden av bakskjermen.

Hjelpevideo for å bytte bakskjerm:

Fremgangsmåten for E2S JUNIOR i denne videoen er lik som på E2S V1. Det brukes derfor en annen modell enn E2S JUNIOR i denne videoen.

 

Forskjerm

Bytte av forskjerm gjøres ved å ta av refleksklistremerkene på yttersiden av felgen. Så skrur man ut skruene slik at de små dekslene løsner. Man trenger deretter en 18mm skiftenøkkel for å løsne på mutteren på begge sider. Felgen med dekk vil da løsne og man vil få tilgang til å skru ut skruen som er festet på undersiden av forskjermen, du vil behøve en umbrako til å løsne på denne skruen. 

Forskjermen vil da løsne og man har muligheten til montere den nye forskjermen.

Hjelpevideo for å bytte forskjerm:

Fremgangsmåten for E2S JUNIOR i denne videoen er lik som på E2S V1. Det brukes derfor en annen modell enn E2S JUNIOR i denne videoen.