Med luftfylte dekk vil det naturligvis være mulig å punktere. Punkteringer kan komme av at man har kjørt på noe skarpt, kjørt med lavt lufttrykk, og lignende. Unngå fortauskanter, hopping, skjev vektfordeling og fyll luft for å unngå punktering. Riktig lufttrykk i dekkene vil minske risikoen for at man punkterer betraktelig - lufttrykket skal være mellom 2.8 og 4 bar, avhengig av vekt på fører. For nøyaktig luftrykk anbefalt på din modell kan du se i den medfølgende brukermanualen.  

Punkteringer dekkes ikke av reklamasjon, med unntak av produksjonsfeil. Ved en punktering vil det, som følge av forskjellig lufttrykk i dekket og omgivelsene, sive luft ut ved ventilen ettersom dette er den eneste åpningen for luften å komme ut. Dette betyr som oftest ikke at ventilen er defekt. For å sjekke om ventilen er defekt må slangen tas ut og holdes under vann. Se deretter hvor luften siver ut av slangen. 

Reparasjon av punktert dekk:

Dersom du ønsker at vi skal utføre slangebytte på produktet ditt er prisen på dette 500 kroner per halvtime service, samt. kostnad for dekk/slange.

Hvis du demonterer felg med dekk av sparkesykkelen før du sender den inn for reparasjon vil servicesaken din bli prioritert og servicekostnadene vil bli lavere da det krever mindre tid fra tekniker, ettersom det ikke er nødvendig med demontering.

Føler du deg hendig nok til å utføre jobben selv, vil dette være fullt mulig. Det er først og fremst viktig å se over dekket for skarpe gjenstander, spesielt i dekkmønsteret. Her hender det at glassbiter, metallbiter og lignende sitter fast. 

Hvor bestiller jeg slange og dekk?

  • Slange kan bestilles her
  • Dekk kan bestilles her
  • Punkteringsfrie dekk kan bestilles her

Se vår side for teknisk hjelp for å sjekke om vi har guide for slange- og/eller dekkbytte på ditt produkt.