Hvordan gå frem om krankarmene/pedalarmene ikke løsner ved bytte Hvordan gå frem om krankarmene/pedalarmene ikke løsner ved bytte

Hvordan gå frem om krankarmene/pedalarmene ikke løsner ved bytte