Vinterlagring eller lagring av elektriske produkter over tid Vinterlagring eller lagring av elektriske produkter over tid

Vinterlagring eller lagring av elektriske produkter over tid

Når det er på tide å legge bort sparkesykkelen sin for vinteren er det viktig å ta vare på batteriet så dette er i god stand når det er tid for å benytte seg av sparkesykkelen igjen.

Oppbevar sparkesykkelen i romtemperatur mellom 5 - 25°C ved langtidslagring. Ikke legg produktet i et rom med en temperatur som er over 50℃ eller under -25℃ (la for eksempel ikke batteriet fra sparkesykkelen ligge i bilen om sommeren i den varme solen). Som et resultat av dette kan batteriet bli dårlig, bli overopphetet og kan til og med forårsake brann.

Hvis sparkesykkelen ikke er i bruk i 30 dager eller lengre, må batteriet lades og enheten oppbevares på et kjølig, tørt sted. Det er nødvendig å lade batteriet minst en gang hver måned (lad opp til maks 80%), hvis ikke kan det bli ødelagt, en slik skade dekkes ikke av reklamasjonsretten. Lithium batterier tar skade, og blir over tid ødelagt dersom de ligger uten strøm.

Ved å unngå full utlading av batteriet vil man forlenge batteriets levetid. Batteriet trives best med 20-80% strøm.

 

Generelt om batteriet

  • Ikke bruk batterier fra andre merker for å unngå farlige situasjoner.
  • Ikke åpne eller demonter batteriet for å forhindre elektrisk støt. Unngå kontakt med metallgjenstander for å forhindre at det oppstår kortslutning. Dette kan føre til at batteriet får funksjonsfeil eller skader forbrukeren.
  • Det anbefales å bruke originalladeren som følger med, for å forhindre at det oppstår en ulykke eller brann i kjøretøyet.
  • Kaster man brukte batterier og akkumulatorer feil er dette alvorlig miljøforurensning. Kast batterier i samsvar med lokale lover. Ikke kast batteriene sammen med matavfall. Beskytt miljøet sammen!
  • Etter hver bruk av enheten, må du lade batteriet for å forlenge levetiden.