Generelle tips for vedlikehold Generelle tips for vedlikehold

Generelle tips for vedlikehold

Tips_verksted.jpg

Sjekk jevnlig at det er korrekt lufttrykk i dekkene for å unngå punkteringer, hold det mellom 3,4-4 bar (50-60psi). (Punkteringer dekkes ikke av garantien)

Opplever du noen form for slark i staget så skal sparkesykkelen ikke brukes før dette har blitt utbedret. Hvor ofte du må etterstramme avhenger av bruk. Dersom du er usikker på hvordan dette gjøres, ta kontakt med kundeservice.

Gjør det til en rutine at det ofte og jevnlig sjekkes at skruer sitter godt og evt. strammes inn da skruer kan bli noe løse under kjøring grunnet mye vibrering. Loctite/gjengelim er en god løsning for å få skruene til å sitte enda litt bedre.

Lagre sparkesykkelen på et tørt sted, mellom 5 og 25 grader.
Det er viktig med vedlikeholds ladning, minimum 1 gang i måneden. Hele året. Unngå å la batteriet gå under 10%, ved lav batteriprosent er det viktig å lade med en gang.

Bremsen må justeres og etterstrammes ved behov. Ta kontakt for veiledning, eller se vårt hjelpesenter. Sjekk alltid bremsen før du tar i bruk produktet. Dersom den ikke bremser tilstrekkelig, må dette utbedres før produktet tas i bruk. Produkter med skivebrems behøver å bytte bremseklosser ved behov. Dette kan bestilles i nettbutikken. Dersom du ikke finner produktet du leter etter, ta kontakt med verkstedet på service@e-wheels.no

Unngå vanndammer og tungt regn. Skulle du være så uheldig at din sparkesykkel får en ytre skade i form av sprekker o.l. så vil dette redusere produktets vannresistens.

Ved vasking av sparkesykkelen anbefaler vi bruke en fuktig klut. Bruk WD40 på bevegelige deler, bolter o.l. (ikke bruk på plast)

Dersom du har brukt produktet ute etter veier og gangveier har blitt saltet, er det ekstremt viktig å bruke «salt remover», eller tilsvarende produkter for å hindre at produktet korroderer. NB! Skader som følge av salt dekkes ikke.

Følg alle disse rådene så vil kjøregleden bli mye større.