Strama åt vikmekanismen - E2S V2 PRO Strama åt vikmekanismen - E2S V2 PRO

Strama åt vikmekanismen - E2S V2 PRO

Rörelse i styret kan dyka upp från ingenstans, men kan också bero på körstil eller efterstramningen av skruvar. Oavsett - det böör korrigeras omedelbart för att inte göra slacken permanent.
Nedan hittar du en hjälpfilm som visar hur du kan dra åt vikmekanismen själv och korrigera eventuell slack på E2S V2 PRO.