Med luftfyllda däck är det naturligtvis möjligt att få punktering. Punkteringar kan komma av att man har kört på något skarpt, kört med lågt lufttryck, eller liknande. Undgå Trottoarkanter, hoppning, skev viktfördelning + fyll luft för att undgå punktering. Riktigt lufttryck i däcken minskar risken för att man får punktering avsevärt - lufttrycket skall vara mellan 2.8 och 4 bar, beroende på vikten hos föraren. För rätt luftryck till din modell, se den respektive Användarmanualen.  

Punkteringar täcks inte, med undantag av produktionsfel. Vid en punktering kommer det som följe av olika lufttryck i däcket och omgivelserna sippra ut luft från ventilen eftersom detta är den enda öppningen för luften att komma ut. Dette betyder som oftast inte att ventilen är defekt. För att kontrollera om ventilen är defekt måste slangen tas ut och hållas under vatten med tryck i slangen. Se vart luften sipprar ut. 

 

Reparation av punkterat däck:

Om du önsker att vi skall utföra slangbyte på produkten är priset på detta 500 kronor per påbörjad halvtimma, samt tillkommer kostnad för däck/slang). Normal tidsåtgång för slangbyte är ca 30min.

Om du demonterar fälg med däck från sparkcykeln själv före du skickar den in till reparastion kommer servicesaken bli prioriterad och servicekostnaderna kommer bli lägre då det kräver mindre tid från tekniker då det inte är nödvändigt med demontering.

Känner du deg händig nog till att utföra jobbet själv är detta fullt möjligt. Det är först och främst viktigt att se över däcket efter skarpa föremål, speciellt i däckmönstret. Här händer det att glasbitar, metallbitar och liknande sitter fast. 

 

Hur beställer jag slang och däck?

Se vår sida för teknisk hjälp för att kolla vår guide för slang- och/eller däckbyte på din produkt. 

 

VIDEOGUIDE

Video nedenför visar hur man byter slang/däck på E2S V1, E2S V2 (2018-2020), E2S V2 PRO, E2S JUNIOR, M365, Mi Pro, Mi Pro 2.

Byte av däck och/eller slang bak:

Byte av däck och/eller slang fram: