Vad är reglerna för små elektriska fortskaffningsmedel? Vad är reglerna för små elektriska fortskaffningsmedel?

Vad är reglerna för små elektriska fortskaffningsmedel?

Det ställs speciella krav för att elsparkcyklar, enhjulingar och liknande skall kunna brukas lagligt i Sverige.

För laglig färd skall fordonets egenskaper vara innanför lagverket som omhandlar "Små elektriska fordon". Detta innebär en maximal hastighet på 20km/t + 10%, der hastighetsspärren sätts av producenten. Sitts är inte heller godkänt på elektriska sparkcyklar, samt maximal längd får inte överstiga 120cm.

Krav nämnda här är inte en fullständig lista, för alla tekniska krav kan du läsa mer här.