Sätta på ny "krok" - E4 Sätta på ny "krok" - E4

Sätta på ny "krok" - E4

Om du behöver sätta på en ny krok för att fästa styret när du fäller det kan du göra det själv. Nedan hittar du en hjälpvideo som visar hur denna krok byts ut för E3 respektive E4. Proceduren är identisk för de två modellerna.

Se hjälpvideo:

Behöver du hjälp?

Kontakta oss!