E1- Elektriska komponenter

Det kan finnas flera anledningar till varför den här felkoden visas. Försök med felsökning för att ta reda på vilken elektrisk komponent som är defekt.

Försök att dra ut gummihandtaget något på styret från gasreglaget, ofta beror denna felkod på att gummigreppet och gasreglaget är för nära. Efter detta kan du kontrollera att på- och av-knappen i displayen fungerar korrekt. Om felkoden inte försvinner efter detta ska scotern skickas in för service.

För att ta bort ljudsignalen som kan du dyrka upp skärmens lock och skruva av skärmen. Koppla sedan bort alla ledningar. Alternativt kan du skruva loss styret från staget (fyra små skruvar) och koppla bort sladden här.

E1-E4-E5

Detta indikerar att något är fel med antingen gas eller broms. Du kan börja med att ta bort locket över skärmen och sedan skruva loss skärmen. Sedan kan du koppla bort kabeln till gasen och se om felkoden dyker upp. Om felkoden dyker upp är det något fel på bromsen. Gör samma sak med bromsen, koppla bort kabeln till bromsen, felkoden kommer fortfarande upp, det är något fel på gasen.

E5 - Gas

Denna felkod indikerar att något är fel med gasknappen. Gasacceleratorn måste bytas ut.

E4 -Bromsreglag

Denna felkod indikerar att något är fel på bromsen. Denna felkod kan också uppstå om du startar scootern och håller i bromsen samtidigt. Om detta inte är fallet är bromsgivaren defekt och bromshandtaget måste bytas ut.

E51 - Produkten behöver service

Om denna felkod hittas måste scootern skickas in för service.

E52 - Fel start

Denna felkod visas ofta om produkten slås på med hastighet, eller om produkten slås på medan du håller i bromsen. Om problemet uppstår utöver detta måste scotern servas.

H1 - Motor hög temperatur

Denna felkod kan uppstå under hård körning och försvinner vanligtvis om du stänger av scootern en stund och låter den svalna innan du fortsätter att köra. Om felkoden inte försvinner kan orsaken vara att moderkortet skickar fel signaler, då ska den skickas in för service.

H2 - Moderkortets höga temperatur

Denna felkod kan uppstå under hård körning och försvinner vanligtvis om du stänger av scotern en stund och låter den svalna innan du fortsätter att köra. Om felkoden inte försvinner kan orsaken vara att moderkortet skickar fel signaler, då ska den skickas in för service.

H3 - Moderkort extremt hög temperatur

Denna felkod kan uppstå under hård körning och försvinner vanligtvis om du stänger av scootern en stund och låter den svalna innan du fortsätter att köra. Om felkoden inte försvinner kan orsaken vara att moderkortet skickar fel signaler, då ska den skickas in för service.

Cr - Kontaktfel mellan moderkortet och displayen

Om ett kontaktfel uppstår kan du först kontrollera att kablarna mellan displayen och moderkortet är korrekt anslutna, detta görs genom att skruva av kåpan under stativplattan och genom att skruva loss skärmen. Om detta inte är fallet måste scootern servas.

BH - Överspänning i batteriet

Vid bromsning regenererar produkten lite ström. När man kör nedförsbacke med ett fulladdat batteri genereras mycket kraft som i princip inte har plats för lagring och denna felkod uppstår. För att undvika detta: kör först 2 minuter upp / ner. Regenerering kan sedan användas utan en felkod.

BL - Låg batteriström

Batteriet måste laddas innan scootern används. Använd miljöläget så långt det är möjligt.

S1 - Kortslutning i strömledare

Leverera scootern till service.

SN - Felaktigt serienummer

Leverera scooter till service.

IR - Allmänt fel

Leverera scootern till service.