Generella tips kring underhåll Generella tips kring underhåll

Generella tips kring underhåll

Tips_verksted.jpg

Kontrollera regelbundet att det är rätt lufttryck i däcken för att undvika punktering, håll det mellan 3,4-4 bar (50-60psi). (Punktering täcks inte av garantin).

Om du upplever någon typ av rörelse i styret, ska scootern inte användas förrän det har åtgärdats. Hur ofta du behöver dra åt beror på användningen. Om du är osäker på hur du gör detta, kontakta kundtjänst.

Gör det till en rutin att ofta och regelbundet kontrollera att skruvarna sitter bra och eventuellt dra åt skruvarna som blivit något lösa under körning på grund av mycket vibrationer. Loctite / gänglim är en bra lösning för att få skruvarna att sitta bättre.

Förvara scootern på en torr plats, mellan 5 och 25 grader.
Det är viktigt att underhålla batteriet genom att ladda det minst en gång i månaden, hela året. Undvik att låta batteriet gå under 10%, vid låg batteriprocent är det viktigt att ladda omedelbart.

Bromsen måste justeras och dras åt vid behov. Kontakta oss för vägledning eller se vårt hjälpcenter. Kontrollera alltid bromsen innan du använder produkten. Om den inte bromsar tillräckligt måste detta åtgärdas innan produkten används. Produkter med skivbromsar måste byta ut bromsbelägg vid behov. Detta kan beställas i webbutiken. Om du inte hittar den produkt du letar efter, kontakta kundtjänst på mail@ewheels.se.

Undvik vattenpölar och kraftigt regn. Skulle du ha sån otur att din scooter får yttre skador i form av sprickor och liknande, minskar produktens vattentålighet.

När du tvättar scootern rekommenderar vi att du använder en fuktig trasa. Använd WD40 på rörliga delar, bultar och liknande. (använd inte på plast)

Om du har använt produkten efter att vägar och gångvägar har saltats är det extremt viktigt att använda en "salt remover" eller liknande produkt för att förhindra att produkten korroderar. OBS! Skador på grund av salt täcks inte.

Följ alla dessa tips och körglädjen blir mycket större.