Strama åt vikmekanismen - E3 Strama åt vikmekanismen - E3

Strama åt vikmekanismen - E3

Det är viktigt att korrigera rörelsen omedelbart om detta inträffar, så att slacken inte blir permanent.
Nedan hittar du en video som visar hur du kan justera vikningsmekanismen och korrigera eventuell slack på både E-Wheels E3 och E-Wheels E4. Proceduren är densamma för båda modellerna.

Se hjälpvideo:

 

Behöver du hjälp?

Kontakta oss!