Feilkoder - Joyor - alle modeller
  ERROR 1 - Motorfeil - Se over om det er noen ytre skader på motorkabel...
Anne Lene Anne Lene