Feilkoder - Joyor - alle modeller
  FEILKODE 1 - Motorfeil - Se over om det er noen ytre skader på motorka...
Anne Lene Anne Lene