Sikker bruk av elsykkel Sikker bruk av elsykkel

Sikker bruk av elsykkel

Ved kjøp av ny elsykkel MÅ kunde etterstramme skruer, muttere og andre deler av sykkelen som er påfestet rammen. Dette innebærer display, batterifeste, skjermer, lys, reflekser, krankarmer e.l. Ved jevnlig bruk må disse strammes. Vær særs nøye med å stramme krankarmene jevnlig, slik at disse ikke sitter løst og at gjengene slites. Sliteskader dekkes ikke av garanti.

Før produktet tas i bruk skal kjøper sette seg inn i produktets brukermanual.

 • Velg et godt egnet sted for de første kjøreturene og bli kjent med el-sykkelen.
 • Sett opp el-sykkelen i henhold til instruksjonene tidligere vist i manualen. Vi anbefaler hjelm og annet sikkerhetsutstyr.
 • Du må bli kjent med bremsen, bremselenge og hvordan produktet oppfører seg ved bremsing før du kan ta produktet i bruk i trafikken/blant folk. Test først ved lave hastigheter og jobb deg helt opp til bråbrems ved høy hastighet.
 • Ved nedbremsing brukes bremsehendelen(e). Når bremsehendelen trykkes inn vil de(n) hydrauliske bremsen(e) aktiveres. Om hendelen er for lett å trykke inn må bremsene justeres. Dette kan gjøres hos oss og din lokale sykkelmekaniker.
 • Jo hardere du trykker inn bremsehendlen, jo større blir bremsekraften på produktet. Vær oppmerksom på at ved bråbrems kan el-sykkelen skli videre og farlige situasjoner kan oppstå.
 • Unngå å bråbremse med mindre det er nødvendig da dette fører til slitte dekk og punkteringer.

Husk at en elsykkel er tyngre enn en vanlig sykkel, og fartsreduksjon krever følgelig mer av bremsene og fører enn på en vanlig sykkel. Før bruk er det også viktig at du sjekker at elektronikken fungerer. Forsikre deg om at display viser fart, at motor fungerer optimalt, at trilleassist fungerer etc.

 

Ved kjøring av sykkel er det også en rekke punkter det er viktig å ha med i bakhodet.

 • Hold inne Av/På-knappen for å slå på el-sykkelen.
 • Husk å veksle mellom girene under kjøring, og å bruke ringeklokke og lys mtp føret, underlaget og andre medtrafikanter.
 • Vær oppmerksom på muligheten for uforutsigbare, plutselige hindringer på veien. Bruk vettet mtp. hastighet og tilpass kjøringen etter forholdene og underlaget.
 • Hjelpemotoren virker slik: Når pedalene er aktivert, vil en sensor sende signaler til elektronisk kontroll som deretter starter motoren. Kraften på hjelpemotoren justeres i henhold til valgt assistansenivå. Du kan justere assistansenivå etter behov mens du sykler. Du kan legge inn maks assistanse når du sykler i oppoverbakke, mens du kan slå av hjelpemotoren når du sykler i nedoverbakke. Elektrisk kontroller vil automatisk frakoble motoren når du slutter å bruke pedalene. Likeså vil kontroller frakoble motor når hastigheten din overskrider 25 km/t.
 • Vis hensyn til alle trafikkregler som er relevante i forhold til sykkel/el-sykkel.
 • Disse modellene er beregnet for sykling på offentlige veier og fortau. Unngå off-road kjøring og ujvent terreng.
 • Det er helt normalt at motoren på el-sykkelen lager noe lyd under kjøring.

Minner om at kunde aldri må forsøke å åpne de elektroniske komponentene. Dette innebærer display, batteri, motor, controller e.l. Dette kan først og fremst være farlig, men det gjør også at reklamasjonsretten bortfaller. Får du problemer med de elektroniske komponentene kontakter du vår serviceavdeling omgående.