Vedlikehold av elsykkel Vedlikehold av elsykkel

Vedlikehold av elsykkel

Våre moderne elsykler er driftsikre i bruk, og vedlikehold av elsykkel har utviklet seg til det nivået hvor de ikke er markant forskjellige fra vanlige sykler utenom de elektroniske komponentene.  Regelmessig vask, smøring, vasking og tørking av elsykkel er elementært for å oppnå en så lang levetid på elsykkelen som mulig.

En gjennomgående service av sykkelen betyr at en sykkelmekaniker justerer, strammer og smører alle bevegelige deler. Etter dette anbefaler E-Wheels at du foretar vedlikehold periodisk, avhengig av hvor ofte og hvor langt du sykler. Lenger ned i denne artikkelen finner du en sjekkliste for vedlikehold av din elsykkel. 

Gjør følgende for å bevare din garanti

 1. Inspeksjon, skal utføres ikke senere enn 2 måneder etter kjøpsdato, inkluderer følgende: Justering, stramming og smøring av bevegelige deler.
 2. Serviceinspeksjon som burde utføres omtrent 1-2 ganger i året eller etter 1000km (må dokumenteres), inkludert følgende: Justering av styredeler, veivaksel, gir, front aksel, smøring av utvendige bevegelige deler og sikkerhetssjekk av dekkdybde og dekktrykk (dekktrykk bør være 3-4 bar), lys (testing av ledninger eller batterier), og også en generell sikkerhetssjekk av resten av sykkelen.
 3. Vedlikehold. Dette innebærer korrekt lading og oppbevaring av produktet, vasking og rengjøring, vedlikehold av dekk og brems. Se sjekklisten lenger ned i artikkelen for grundig veiledning til disse punktene.  

Sjekkliste for vedlikehold

 1. Vasking og rengjøring
 2. Vedlikehold av dekk og brems
 3. Vedlikehold av batteri og lader 
 4. Oppbevaring av elsykkel over lengre tid

 

Vasking og rengjøring

Vask

Vasking og rengjøring av elsykkel er i utgangspunktet en veldig enkel prosess. Varmt såpevann, en brukt tannbørste, vaskekost og et håndkle er nok for å rengjøre sykkel. IKKE bruk høytrykkspyler. De elektroniske komponentene på sykkelen tåler noe vann, men ikke mye vann, eller vann over en lengre periode. «Mye vann» er for eksempel nedsenking av sykkel i vann, eller bruk av høytrykkspyler.  

Vannskader på sykkelens elektroniske komponenter dekkes ikke av reklamasjon/garanti. Det er derfor essensielt at du tørker av sykkel etter vask OG bruk. De elektroniske komponentene – og sykkel selv- må oppbevares tørt og romtemperert for å unngå fuktskader.

Annen rengjøring

Alle slitasjedeler må smøres jevnlig. Elsykler med krankmotor sliter direkte på kjedet, og det er derfor essensielt at vedlikeholdet skjer ofte og nøye. Bremsewire, gir, bremser etc må også smøres med jevne mellomrom. Manglende smøring øker slitasjen betraktelig, og minsker levetiden på elsykkelen.

 

Vedlikehold av dekk og brems

Dekk

Når dekkene er slitte eller skadet, må de byttes ut før man kjører videre på el-sykkelen. Fyll luft en gang i uken ved hyppig bruk! Det er veldig viktig at dekkene har riktig lufttrykk før bruk. Ut fra esken har dekkene rundt 2 bar lufttrykk, og kommer til å punktere hvis man ikke fyller luft. Man skal ha mellom 3,4-4 bar (50-60psi), men det er viktig å sjekke siden av dekket for anbefalt trykk. Riktig lufttrykk gir bedre rekkevidde, topphastighet, akselerasjon, klatreevne og god kjørekomfort. Viktigst av alt: reduserer det drastisk risikoen for å punktere!

 • Punkteringer dekkes ikke, med unntak av produksjonsfeil. Ved en punktering vil det, som følge av forskjellig lufttrykk i dekket og omgivelsene, sive luft ut ved ventilen ettersom dette er den eneste åpningen for luften å komme ut. Dette betyr som oftest ikke at ventilen er defekt. For å sjekke om ventilen er defekt må slangen tas ut og holdes under vann. Se deretter hvor luften siver ut av slangen. Unngå fortauskanter, hopping, skjev vektfordeling + fyll luft for å unngå punktering
 • Reservedeler får man kjøpt på www.e-wheels.no
 • Gjør det til en vane å gå over el-sykkelen, sjekke lufttrykk og se om alt av synlige skruer sitter godt. Det er svært viktig at alt av synlige skruer etterstrammes, og det er anbefalt å gjøre dette hver uke, avhengig av hvor mye sykkelen brukes.

Brems

 • Bremsen må justeres og etterstrammes ved behov. Ta kontakt for veiledning.
 • Sjekk alltid bremsen før du tar i bruk produktet. Dersom den ikke bremser tilstrekkelig, må dette utbedres før produktet tas i bruk.
 • Produkter med skivebrems behøver å bytte bremseklosser ved behov. Dette kan bestilles på www.e-wheels.no

Vedlikehold av batteri og lader

Alder og bruk påvirker batteriets levetid. Batteriets levetid vil avta noe etter hvert, og det er derfor viktig at du følger retningslinjene for vedlikehold av batteri og lader for å øke batteriets optimale levetid. Du må stelle godt med batteriet, og være nøye ved lading, bruk og lagring.

Batteri

Momas syklene er utstyrt med Li-ion batterier. Den gjennomsnittlige levetiden til batteriet er på omkring 600 sykluser. Under vanlig bruk og godt vedlikehold kan batteriets levetid vanligvis nå mer enn 600 sykluser.

 • Før sykkelen tas i bruk for første gang er det veldig viktig å lade den helt fullt.
 • Ta alltid med batteriet inn og sørg for at det er tørt.
 • Prøv alltid å la det være igjen minimum 10% og unngå å tømme batteriet helt for strøm før den skal settes tilbake til lading.
 • Ikke la el-sykkelen stå med et helt tomt batteri i flere timer. Sett den til lading så fort det lar seg gjøre.
 • Bruk alltid originalladeren som hører til din modell.
 • Ikke la el-sykkelen stå på plasser hvor temperaturen er kaldere enn -5 og heller ikke la den stå midt i solsteken, sett den heller i skyggen.
 • Li-ion batterier må behandles med ekstrem forsiktighet. Overlading, skade eller overoppheting kan føre til brann. Vær alltid våken og tilstede når sparkesykkelen lades og ikke la den stå til lading over natten.
 • Ikke bruk, lad eller la et skadet batteri være uten tilsyn, følg avhendingsprotokollene umiddelbart og få det levert slik at den kastes korrekt.
 • Før lading husk å forsikre deg om at laderen er slått av. Sett så pluggen fra laderen inn i batteriet. Deretter setter du støpselet i stikkontakten, og så slår du på laderen.
 • Lading skal helst foregå i tørre og ventilerte omgivelser og helst i romtemperatur. Lad aldri elsykkelen i nærheten av ild og varmekilder.
 • Unngå voldsom vibrasjon eller støt mot batteriene.
 • Kjør aldri batteriet helt tomt for strøm, og ikke la det stå tomt for strøm over tid. Dette vil ødelegge batteriet.
 • Lad alltid batteriet før du setter bort sykkelen.

Lader

Laderen er beregnet for innerdørs bruk.

 • Tørk over batteriet etter bruk før den settes til lading.
 • Sett kontakten fra laderen inn i stikkontakten. (AC110V-230V)
 • Pass på at sykkelen er avskrudd og nøkkelen er fjernet før sykkelen lades.
 • Åpne dekselet til ladeporten og sett ladekontakten i ladeporten.
 • Laderene fra E-Wheels har en innebygd timing-funksjon for når batteriet er fulladet. Lampen på laderen lyser rødt for å indikere at ladingen pågår. Når lampen bytter fra rødt til grønt, så indikerer den at batteriet er fulladet.
 • Når batteriet skal lades må sparkesykkelen plasseres i et tørt og ventilert rom/plass.

Oppbevaring av elsykkel over lengre tid

Når elsykkel skal lagres over lengre perioder, må du lagre batteri og sykkel separat. Batteri bør ligge inne. Hver fjerde uke bør batteri også lades opp, da Li-ion batterier (som alle andre batterier) har noe selvutladning. Batteriet bør IKKE lades mindre enn 50%, og ikke mer enn 80% av batterikapasiteten.  Full oppladning, eller full utladning kan redusere batteriets levetid og funksjon.

Andre elektroniske komponenter på sykkelen (og sykkelen selv) bør også lagres tørt og romtemperert. Fuktskader dekkes ikke av garanti. Det er også essensielt at kunde sørger for at alle elektroniske komponenter er tørre før sykkel settes bort. I tillegg må kunde sørge for at sykkel forblir tørr og romtemperert i perioden sykkel står ubrukt.