Feilkoder - E2S V2 Max Feilkoder - E2S V2 Max

Feilkoder - E2S V2 Max

E1- Elektriske komponenter

Det kan være flere årsaker til at denne feilkoden dukker opp. Forsøk feilsøking for finne ut hvilket elektrisk komponent som er defekt

Prøv å dra gummihåndtaket på styret litt ut fra gasshendelen, ofte kommer denne feilkoden av at gummihåndtaket og gassehendelen ligger for nære. Etter dette kan man kontrollere at av og på knappen i displayet fungerer som den skal. Forsvinner ikke feilkoden etter dette bør sparkesykkelen sendes inn for service.

For å få bort pipelyden kan du sprette opp dekselet til displayet og skru ut displayet. Deretter kobler du alle ledningene fra hverandre. Eventuelt kan du skru av styret fra staget (fire små skruer) og koble av ledningen her.

E1-E4-E5 

Dette indikerer at noe er galt med enten gass eller brems. Du kan begynne med å sprette opp dekselet over displayet, så skru ut displayet. Deretter kan du koble fra kabelen til gassen og se om feilkoden kommer opp. Kommer feilkoden opp er det noe galt med bremsen. Gjør det samme med bremsen, koble fra kabelen til bremsen, kommer feilkoden fortsatt opp er det noe galt med gassen.

E5 - Gass

Denne feilkoden indikerer at noe er galt med akselerator. Gass akseleratoren må byttes.

E4 -Bremsehendel

Denne feilkoden indikerer at noe er galt med brems. Denne feilkoden kan også oppstå om man starter sparkesykkelen og holder inne bremsen samtidig. Om ikke dette er tilfellet er bremsesensor defekt, og bremsehendel må byttes.

E51 - Produktet trenger service

Får man opp denne feilkoden må sparkesykkelen sendes inn for service.

E52 - Feil start.

Denne feilkoden dukker ofte opp om produktet skrus på i fart, eller om produktet skrus på mens bremsen holdes inne. Oppstår problemet utenom dette må sparkesykkelen inn for service.

H1 - Motor høy temperatur

Denne feilkoden kan komme under hard kjøring og forsvinner vanligvis om man skrur sparkesykkel av en liten stund og lar den kjøle seg ned før man eventuelt kjører videre. Forsvinner ikke feilkoden kan årsaken være at hovedkortet sender feil signaler, da bør den sendes inn for service.

H2 - Hovedkort høy temperatur

Denne feilkoden kan komme under hard kjøring og forsvinner vanligvis om man skrur sparkesykkel av en liten stund og lar den kjøle seg ned før man eventuelt kjører videre. Forsvinner ikke feilkoden kan årsaken være at hovedkortet sender feil signaler, da bør den sendes inn for service.

H3 - Hovedkort ekstrem høy temperatur

Denne feilkoden kan komme under hard kjøring og forsvinner vanligvis om man skrur sparkesykkel av en liten stund og lar den kjøle seg ned før man eventuelt kjører videre. Forsvinner ikke feilkoden kan årsaken være at hovedkortet sender feil signaler, da bør den sendes inn for service.

Cr - Kontaktfeil mellom hovedkort og display

Dersom kontaktfeil oppstår kan du først se over at kablene mellom display og hovedkort er koblet til riktig, dette gjør du ved å skru ut dekselet under ståplaten og ved å skru ut displayet. Skulle dette ikke være tilfellet må sparkesykkelen inn for service. 

AL/BH - Overspenning i batteriet

Ved bremsing vil produktet regenerere noe strøm. Ved kjøring i nedoverbakker med fulladet batteri blir det generert mye strøm som i utgangspunktet ikke har noe sted for lagring og denne feilkoden oppstår. For å unngå dette: kjør først 2 minutter oppover/bortover. Regenerering kan deretter brukes uten feilkode.

AL - Er feilkoden konstant? 

Hvis du opplever at feilkoden er konstant bør display byttes, ta kontakt med serviceavdeling.

BL - Lite strøm på batteri

Batteri må lades opp før sparkesykkelen tas i bruk. Benytt eco mode så langt det lar seg gjøre.

S1 - Kortslutning i de strømførende lederne

Lever sparkesykkelen for service.

SN - Feil serienummer

Hvis denne feilkoden dukker opp kan du forsøke å slette appen Kingsong, deretter laste den ned igjen. Har du ikke appen nedlastet fra før kan du laste den ned. Koble til app, du vil da bli spurt om å godta et nytt serienummer, dette må da aksepteres. 

Hvis feilkoden likevel ikke går bort her, ta kontakt med vår serviceavdeling.

E3 - Motorfeil

Denne feilkoden kan dukke opp hvis det er noe galt med motoren. Se etter brudd/skade på motorkabel eller på motor. Er det skade på motorkabel bør motor byttes. Ta kontakt med serviceavdelingen hvis feilkoden oppstår. 

IR - Generell feil

Lever sparkesykkelen for service.

 

 

Du kan kontakte kundeservice her 

Besøk oss her