Dra åt vikmekanismen - E2S JUNIOR Dra åt vikmekanismen - E2S JUNIOR

Dra åt vikmekanismen - E2S JUNIOR

Rörelse i styret kan ske av sig sjävt, men kan också komma från körstil eller dålig åtdragning av skruvarna. Oavsett - det bör korrigeras omedelbart för att inte göra rörelsen permanent.
Nedan hittar du en hjälpvideo som visar hur du kan dra åt vikmekanismen själv och korrigera eventuell rörelse på E2S JUNIOR.

Hjälpvideoen nedan visar åtdragning av vikmekanismen på E2S V2. Proceduren är identisk för E2S JUNIOR.

Se hjälpvideo:

Behöver du hjälp?

Kontakta oss!