Skifte batteri & hovedkort - E2S V2 Skifte batteri & hovedkort - E2S V2

Skifte batteri & hovedkort - E2S V2

Hvordan skifte batteri

Skru først ut skruene under ståplaten for å løsne på dekselet. Dra deretter ut kablene som er koblet til batteriet. Etter dette kan du skru ut skruene rundt batteriet for at batteriet skal løsne. Så kan du bytte ut det gamle batteriet med det nye.

 

Hvordan skifte hovedkort

Skru først ut skruene under ståplaten for å løsne på dekselet. Dra deretter ut kablene som er koblet til hovedkortet/kontrolleren. Etter dette kan du skru ut skruene rundt hovedkortet/kontrolleren for at den skal løsne. Så er det bare å bytte ut det gamle hovedkortet/kontrolleren med det nye.

 

Hjelpevideo for bytte av batteri og hovedkort: 

 

Trenger du hjelp?

Du kan kontakte kundeservice her 

Besøk oss her