Sähkölaitteiden talvisäilytys tai varastointi tietyn ajanjakson ajan Sähkölaitteiden talvisäilytys tai varastointi tietyn ajanjakson ajan

Sähkölaitteiden talvisäilytys tai varastointi tietyn ajanjakson ajan

Kun on aika laittaa potkulauta pois talven ajaksi, on tärkeää huolehtia akusta, jotta se säilyy hyvässä kunnossa siihen asti, kun on aika ottaa potkulauta taas uudestaan käyttöön.

Älä jätä tuotetta paikkaan, onka lämpötila on yli 50℃ tai alle -20℃ (älä esimerkiksi jätä potkulaudan akkua autoon kesällä kuumaan aurinkoon). Akku voi mennä huonoon kuntoon, ylikuumentua tai aiheuttaa jopa tulipalon.

Jos sähköpotkulautaa ei käytä vähintään 30 päivään, on akku ladattava ja laite säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Akku tulisi ladata vähintään kerran kuukaudessa (lataa maksimissaan 80%), muutoin se voi mennä rikki, eikä takuu kata tälläistä vahinkoa. Litiumparistot vahingoittuvat ja menevät pilalle ajan myötä, jos ne jätetään ilman virtaa.

Välttääkseen akun vaurioitumisen ja pidentääkseen sen käyttöikää, tulisi se pitää aina n. 20-80%:issa.

 

Yleistä akusta

  • Älä käytä muiden merkkien akkuja välttyäksesi vaarallisilta tilanteilta.
  • Älä avaa tai pura akkua sähköiskun välttämiseksi. Vältä kosketusta metalliin oikosulun välttämiseksi. Tämä voi aiheuttaa akun toimintahäiriön tai vahingoittaa käyttäjää.
  • Käytä AINOASTAAN mukana toimitettua alkuperäistä laturia välttääksesi onnettomuuden tai tulipalon.
  • Käytettyjen paristojen tai akkujen väärin hävittäminen on vakava ympäristöriski. Hävitä paristot paikallisten lakien mukaisesti. Älä missään nimessä hävitä paristoja biojätteiden mukana. Suojellaan ympäristöä yhdessä!
  • Lataa akku jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta akun käyttöikä pitenee.