Yleisesti 

Tätä ostotapahtumaa säännellään seuraavilla vakiosopimusehdoilla, jotka koskevat kuluttajien ostamia tuotteita Internetin kautta. Kuluttajaostot tarkoittavat tässä kontekstissa tavaroiden myyntiä kuluttajille, jotka eivät pääasiassa tee ostoksia osana liiketoimintaa, ja kun myyjä harjoittaa tuotteiden myyntiä osana liiketoimintaa Internetin kautta.

Myynti kuluttajille on säännelty muun muassa kuluttajansuojalaissa (20.1.1978 / 38).

Sopimus

Ostajan ja myyjän välinen sopimus koostuu myyjän antamista tiedoista tilauksen yhteydessä verkkokaupassa (sis. mm tiedot tuotteen luonteesta, lukumäärästä, laadusta, muista tuotteen lisätiedoista, hinnasta ja toimitusehdoista), mahdollisesta osapuolien välisestä suorasta tiedon välityksestä (esim. sähköposti) ja lisäksi myyntiehdoista.

Jos myyjän verkkokaupassa antamissa tiedoissa on ristiriitaista tietoa, on suoran yhteydenoton muodossa oleva tieto ensisijaisesti voimassa, niin kauan kuin se ei ole ristiriidassa lakisääteisiä ehtoja vastaan. 

Osapuolet

Myyjä:

Yritys: E-Wheels Europe AB
Osoite: Datavägen 31, 436 32 Askim
Sähköposti: mail@ewheels.se
Y-tunnus: 559266-8643

Ostaja on henkilö, joka suorittaa oston.

Hinnat

Verkkokaupassa ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron, jos ostaja ei ole valinnut hintojen näytettävän ilman arvonlisäveroa tai hän on rekisteröitynyt käyttäjänä
Suomen ulkopuolisesta maasta. Tiedot kokonaiskustannuksista, jotka ostajan on maksettava, mukaan lukien kaikki verot (ALV, tulli yms.) ja toimituskulut
(toimitus, postitus, laskutusmaksu, pakkaus jne.) sekä määrittely kokonaishinnan yksittäisistä osista annetaan tilauksen yhteydessä ennen tilaamista.

Sopimus on sitova molempien osapuolien osalta, kun myyjä vastaanottaa ostajan tilauksen. Toista osapuolta ei kuitenkaan sido sopimus,
mikäli myyjän tarjouksessa verkkokaupassa tilauksen yhteydessä tai ostajan tilauksessa on ilmennyt kirjoitusvirhe, ja toinen osapuoli on huomannut virheen
tai hänen olisi pitänyt ymmärtää, että tällainen virhe on olemassa.

Tilausvahvistus

Saat tilausvahvistuksen sähköpostitse heti ostoksen tapahduttua. On suositeltavaa, että ostaja tarkistaa, että tilausvahvistus vastaa tilausta määrän, tuotetyypin, hinnan
jne. suhteen. Jos tilausvahvistus ei vastaa tilausta, tulee ostajan ottaa yhteyttä myyjään mahdollisimman pian.

Maksu 

Myyjä voi vaatia maksua tuotteesta siitä hetkestä, kun se lähetetään myyjältä ostajalle. Jos ostaja käyttää maksamiseen luotto- tai pankkikorttia, myyjä voi tilauksen
yhteydessä varata ostohintaa vastaavan saldomäärän ostajan luottokortilta. Luottokortti on maksukortti, jossa ostotapahtuma suoritetaan jälkikäteen siten, että luotonantaja (luottokorttiyhtiö) lähettää kortinhaltijalle laskun maksupyynnöllä.
Pankkikortti on maksukortti, joka on liitetty talletustiliin. Kortin käyttö tarkoittaa, että käyttäjän tiliä veloitetaan ja summa siirretään maksunsaajan tilille välittömästi.

Luottokortilla maksettaessa voi mm. kuluttajansuojalaki luku 7 tulla käyttöön.

 

Toimitus

Tuotteen toimitus myyjältä ostajalle tapahtuu verkkokaupan tilauksen yhteydessä määritetyssä toimituspaikassa ja toimitusaikana. Jos toimitusaikaa ei ole ilmoitettu
tilauksen yhteydessä tai tilausvahvistuksen mukana olleessa sähköpostissa, myyjän on toimitettava tavarat ostajalle kohtuullisen ajan kuluessa ja viimeistään
30 päivän kuluessa asiakkaan tilauksesta. Myyjän on varmistettava, että tavarat lähetetään ostajalle, ja myyjän on kuljetettava tavarat toimituspaikkaan
asianmukaisella tavalla ja tavanomaisin ehdoin tällaista kuljetusta varten. Toimituspaikka on ostajan kotiosoite, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

Varastossa olevat tuotteet pakataan suoraan toimitusta varten erillisen osaston toimesta. Jos asiakas lähettää sähköpostissa peruutuspyynnön heti oston jälkeen, ei ole
takuuta siitä, että asiakaspalvelulla on aikaa ilmoittaa oikealle osastolle mahdollisesta peruutuksesta. Kohteista, joita ei ole noudettu ja jotka on lähetetty PostNordin
kautta, veloitetaan peruutusmaksun lisäksi 30 euron käsittelymaksu. Ostajalta veloitetaan myös paluulähetys.

Jos tuotteen kanssa on ongelmia jotka takuu kattaa, maksaa myyjä palautuskulut. Palautuskulut katetaan palautuslomakkeella, jonka asiakas saa myyjältä. Asiakkaalla on
siten mahdollisuus palauttaa tuote PostNordin kautta lähimmästä postitoimistosta. Jos tuote on toimitettu asiakkaan kotiovelle, ei palautus kata tuotteen noutoa
kotiosoitteesta, vaan se tulee viedä lähimpään postitoimistoon. Jos asiakas haluaa tuotteen noudettavan kotiosoitteesta, tulee asiakkaan maksaa siihen liittyvät
lisäkulut. Ainoastaan tavaran pakkaus ja turvallinen palautus ovat asiakkaan vastuulla.

Tuotteeseen liittyvät riskit 

Tuotteeseen liittyvät riskit siirtyvät ostajalle, kun tuote siirtyy ostajalle sopimuksen mukaisesti. Jos toimitusajan kuluessa ostaja ei saa sopimuksen mukaan tilaamansa
tuotetta, on ostajalla silti vastuu tuotteeseen liittyvistä riskeistä, jotka voidaan syyttää itse tuotteen ominaisuuksiin.

Peruutusoikeus

Ostaja voi peruuttaa tuotteen oston peruutussoikeuden määräysten mukaisesti. Peruutusoikeus tarkoittaa, että ostaja voi palauttaa tuotteen myyjälle ilman syytä,
vaikka siinä ei olisi mitään vikaa ja vaikka sitä ei olisi toimitettu. Ostajan on ilmoitettava myyjälle peruutusoikeuden käytöstä 14 päivän kuluessa tuotteen,
peruutusoikeuteen liittyvien tietojen ja peruutuslomakkeen vastaanottamisesta. Jos ostaja saa palautuslomakkeen ja siihen tarvittavat tiedot myöhemmin kuin tavaroiden toimitushetkellä, peruutusaika alkaa siitä päivästä, jolloin ostaja saa
peruutuslomakkeen ja siihen liittyvät tiedot. Jos ostaja ei ole saanut riittäviä tietoja tai palautuslomaketta, oikeus oston peruuttamiseen loppuu viimeistään
vuoden kuluttua siitä päivästä kun peruutusaika olisi päättynyt mikäli tiedot olisi annettu säädetyllä tavalla.

Ostajan ilmoitus myyjälle peruutusoikeuden käytöstä on oltava kirjallinen (peruutuslomake, sähköposti, faksi tai kirje), ja siinä on oltava tiedot siitä, kuinka ostaja
tulee palauttaa tuotteen myyjälle. Ostajan on lähetettävä tavarat takaisin tai luovutettava ne myyjälle ilman aiheetonta viivästystä viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun on vastaanottanut
peruutusoikeuteen liittyvät tiedot, mikäli myyjä ei ole tarjonnut tavaroiden noutoa. Jos ostaja on nimenomaisesti valinnut muun tyyppisen toimituksen kuin myyjän tarjoaman vakiotoimituksen, ei myyjän tule maksaa tästä aiheutuneita
lisäkustannuksia.

Palautus on suoritettava ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun myyjälle on ilmoitettu ostajan päätöksestä käyttää
peruuttamisoikeutta. Ellei ostajan kanssa ole erikseen sovittu toisin, palautusmaksu suoritetaan samoilla maksuvälineillä kuin ostaja käytti oston yhteydessä.
Ostaja ei maksa minkäänlaista lisämaksua palautuksen seurauksena. Myyjä voi pidättää hyvityksen tai takaisinmaksun kunnes tavarat on vastaanotettu tai kunnes ostaja on toimittanut asiakirjat tavaroiden palauttamisesta.
Tämä ei koske tilanteita, jolloin myyjä on tarjonnut noutaa tavaran. Ostaja vastaa tavaroiden palautuskustannuksista, jos peruutusoikeutta käytetään.

Ostaja voi tarkastaa tuotteen ennen kuin hän päättää perua oston. Tuotteen on silti oltava mahdollista palauttaa myyjälle melkein samassa kunnossa ja
määrässä kuin se oli silloin, kun ostaja sen sai. Myyjä voi vaatia kuluttajaa korvaamaan arvon laskun, mikäli ostaja käsittelee tavaroita tavalla mikä ei ole ollut
välttämätöntä tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi. Ostajan on mahdollisuuksien mukaan palautettava tavara myyjälle alkuperäispakkauksessa. Ostaja ei voi palauttaa tavaroita jotka heikkenevät nopeasti, jotka
terveys- tai hygieniasyistä eivät sovi palautettaviksi, tai ääni- ja videotallenteita (mukaan lukien CD, DVD) tai tietokoneohjelmaa, jos sinetti on rikki. HUOM! Jotkut tuotteistamme avataan erityisiä mukautuksia varten. Useimmiten näissä tapauksissa on kyse moottorin mukauttamisesta.
Tämä lasketaan palveluksi, joten se ei sisälly tavalliseen peruutusoikeuteen. Näiden palveluiden maksu vähennetään ostohinnasta palautusmaksun yhteydessä.

Tuotteen tarkastus

Kun ostaja saa tuotteen on suositeltavaa, että hän tarkastaa tuotteen huolellisesti, esimerkiksi onko se tilauksen mukainen, onko se vaurioitunut kuljetuksen aikana tai onko siinä muita vikoja. Jos tuote ei vastaa tilausta tai siinä on vikoja, ostajan on ilmoitettava reklamaatiostaan ​​myyjälle, vrt. sopimuksen lausekkeeseen "Virheilmoitus ja määräaika valitukseen tuotteen viivästyessä".

Virheilmoitus ja määräaika valitukseen tuotteen viivästyessä

Jos tuotteessa on jokin vika, ostajan on kohtuullisen ajan kuluessa havaittuaan vian ilmoitettava myyjälle, että hän haluaa tehdä valituksen tuotteesta / tehdä reklamaation. Määräaika ei voi koskaan olla lyhyempi kuin kaksi kuukautta siitä hetkestä, kun ostaja havaitsi vian. 

Ostajan on ilmoitettava haluavansa tehdä reklamaation tuotteesta ja odottaa myyjän vastausta ennen tuotteen palauttamista. Jos tuote palautetaan ennen kuin ostaja on saanut myyjältä vastauksen reklamaatiosta ja ostaja itse olisi voinut korjata virheen yksinkertaisella tavalla, on ostajan katettava palautuskulut. 

Reklamaatio on tehtävä viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun ostaja on saanut tuotteen haltuunsa. Tuotteen viivästyessä myyjälle on esitettävä vaatimus
kohtuullisen ajan kuluessa toimitusajankohdasta, jos tuotteita ei ole vielä toimitettu. Jos tuote on maksettu luottokortilla, ostaja voi myös halutessaan lähettää
vaatimuksen suoraan luotonantajalle (luottokorttiyhtiölle). Ilmoitukset myyjälle tai luotonantajalle on tehtävä kirjallisesti (sähköposti, faksi tai kirje).

Ostajan oikeudet tuotteen viivästyessä

Jos myyjä ei toimita tuotteita tai toimittaa ne myöhässä osapuolten välisen sopimuksen vastaisesti, mikä ei johdu ostajasta tai ostajan muista olosuhteista, ostaja voi
kuluttajansuojalain mukaisesti pidättää maksun, vaatia oston suoritusta tai peruuttaa oston ja vaatia myyjältä korvausta, vrt. Kuluttajansuojalaki luku 5. Oston suoritus: Jos myyjä ei toimita tuotetta toimitusajan kuluessa voi ostaja säilyttää oston ja asettaa myyjälle kohtuullisen lisäajan. Ostaja ei kuitenkaan voi vaatia
oston suoritusta, jos on olemassa ylivoimainen este jota myyjä ei voi ylittää, tai jos oston suorituksesta aiheutuu myyjälle niin suurta haittaa tai kustannuksia, että
ostajan edun kannalta on huomattavasti haittaa, että myyjä kohtaa vaatimukset. Jos vaikeudet häviävät kohtuullisen ajan kuluessa, kuluttaja voi vaatia oston
suoritusta.

Peruutus: Ostaja voi irtisanoa sopimuksen myyjän kanssa, jos viivästyminen on merkittävä tai jos myyjä ei toimita tavaraa ostajan määrittämän uuden määräajan
kuluessa. Ostaja ei voi irtisanoa sopimusta ennen uuden määräajan päättymistä, ellei myyjä ole ilmoittanut, että hän ei pysty suorittamaan
toimitusta määräajan kuluessa. Korvaus: Ostaja voi myös vaatia korvausta vahingosta, jotka hän kärsii myyjän aiheuttamasta viivästyksestä, vrt. Kuluttajansuojalaki luku 5, 10 §. Asiakkaan on ilmoitettava reklamaatiosta myyjälle, vrt. kohtaan "Virheilmoitukset ja määräaika valitukseen tuotteen viivästyessä".

Ostajan oikeudet, jos tuote on viallinen

Jos tuotteessa on vika, joka ei johdu ostajasta tai ostajan puolella olevista olosuhteista, voi ostaja kuluttajansuojalainsäädännön mukaan, olosuhteista riippuen,
pidättää maksusumman. Ostaja voi myös vaatia korjauksen ja palautuksen, pyytää hinnanalennusta tai pyytää sopimuksen irtisanomista ja korvausta myyjältä. Korjaus tai palautus: Jos tuotteessa on vika, ostaja voi vaatia myyjää korjaamaan vian tai toimittamaan uuden vastaavan tuotteen. Myyjä voi vastustaa ostajan
vaatimusta, jos vaatimuksen korjaaminen on mahdotonta tai aiheuttaa myyjälle kohtuuttomia kustannuksia. Myyjän on korjattava tai vaihdettava tuote kohtuullisen ajan kuluessa. Korjaus tai uuden tuotteen toimitus on tarkoitus tapahtua ostajalle maksutta, ilman riskiä
​​että ostaja ei saa korvausta kustannuksistaan ​​ja aiheuttamatta ostajalle merkittävää haittaa. Myyjä voi tehdä enintään kaksi yritystä saman vian korjaamiseksi tai
tuotteen palauttamiseksi, ellei ole erityistä syytä siihen, että tämän lisäksi uudet yritykset olisivat järkeviä.

Vaikka ostaja ei vaadi korjausta tai palautusta, voi myyjä tarjota tuotteen korjausta tai vaihtoa, jos se tehdään viipymättä. Jos myyjä tarjoaa tällaista korjausta tai
vaihtoa, ei ostaja voi vaatia hinnanalennusta tai peruutusta. Hinnanalennus: Jos vikaa ei korjata tai tuote toimitetaan uudelleen, voi ostaja vaatia suhteellista hinnanalennusta. Peruutus: Hinnanalennuksen sijaan ostaja voi irtisanoa sopimuksen, jos virhe on merkittävä. Korvaus: Ostaja voi myös vaatia korvausta taloudellisista menetyksistä, joita hän kärsii tuotteen puutteesta, vrt. Kuluttajansuojalaki luku 5, 20 §. Ostajan on ilmoitettava valituksestaan ​​myyjälle reklamoidessaan, vrt. tämän sopimuksen osaan "Virheilmoitus ja määräaika valitukseen tuotteen viivästyessä"
Valitussääntöjä sovelletaan riippumatta peruuttamisoikeutta koskevista säännöistä ja myyjän takuun lisäksi.

Myyjän oikeudet, jos ostaja on maksukyvytön

Jos ostaja ei maksa tai täytä muita sopimuksen mukaisia ​​velvoitteita, eikä tämä johdu myyjästä tai myyjän olosuhteista, myyjä voi kuluttajansuojalaki luku 5
mukaisesti olosuhteiden mukaan pidättää tuotteen, vaatia sopimuksen purkamista ja korvausta ostajalta. Myyjä voi olosuhteista riippuen
myös vaatia korkoa myöhästyneiden maksujen, perintämaksun ja maksamattomien vastaanottamattomien tuotteiden maksun yhteydessä.

Oston suoritus: Jos ostaja ei maksa, myyjä voi pidättää ostoksen ja vaatia, että ostaja maksaa maksun (suoritus). Jos tuotetta ei toimiteta, myyjä menettää tämän
oikeuden, jos myyjä odottaa kohtuuttoman kauan tekemättä vaatimusta. Peruutus: Jos ostajalla on olennaista huomaamattomuutta tai laiminlyöntiä voi myyjä irtisanoa sopimuksen. Myyjä voi kuitenkin peruuttaa ostoksen, kun kauppahinta on
maksettu. Myyjä voi myös peruuttaa ostoksen, jos ostaja ei maksa maksua myyjän asettamassa uudessa kohtuullisessa määräajassa suoritukselle / maksulle.
Myyjä ei voi kuitenkaan peruuttaa ostosta ennen uuden määräajan päättymistä, ellei ostaja ole sanonut, ettei hän maksa.

Korvaus: Myyjä voi vaatia ostajalta korvausta taloudellisesta tappiosta, jota hän kärsii ostajan sopimusrikkomuksen vuoksi, vrt. Kuluttajansuojalaki kappale 5, 28 § Viivästyskorko / perintämaksu: Jos ostaja ei maksa maksusummaa sopimuksen mukaisesti, myyjä voi vaatia korkoa kauppahinnasta korkolain mukaisesti. Jos
maksua ei suoriteta, vaatimus voidaan muistutuksen jälkeen lähettää perintää varten ja ostaja voidaan pitää vastuussa perintälain mukaisista
maksuista ja muusta viivästyneiden taloudellisten vaatimusten perinnästä. Maksu ei noudetuista ja maksamattomista tuotteista: Jos ostaja ei nouda maksettuja / maksamattomia tuotteita, myyjä voi veloittaa ostajalta 30 € + palautusmaksun.
Maksu kattaa korkeintaan myyjän tosiasialliset kulut tavaroiden toimittamisesta ostajalle. Alle 18-vuotiailta ei voida periä tällaista maksua.

Takuu

Myyjän tai valmistajan antama takuu antaa ostajalle oikeuksia pakollisen lainsäädännön antamien oikeuksien lisäksi. Takuu ei siis rajoita ostajan oikeutta reklamoida
ja vaatia viivästymisen tai virheiden korvausta artikkelin "ostajan oikeudet tuotteen viivästyessä " ja "ostajan oikeudet jos tuote on viallinen" mukaisesti.

Yksityisyyssuoja

Ellei ostaja suostu mihinkään muuhun, myyjä voi kerätä ja tallentaa vain henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä, jotta myyjä voi täyttää sopimuksen mukaiset
velvoitteensa. Alle 15-vuotiaita kuluttajia koskevia henkilötietoja ei voida saada, ellei myyjällä ole vanhempien tai huoltajien suostumusta. Kuluttajan henkilötietoja
saa jakaa muille vain tilanteissa, jos se on tarpeen myyjän ja ostajan välisen sopimuksen toteuttamiseksi tai lakisääteisissä tapauksissa. Myyjä voi saada ostajan
henkilötunnuksen vain, jos tälle on todellinen tarve henkilöllisyyden turvalliseen todistamiseen.

Jos myyjä haluaa käyttää asiakkaan henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuin mikä on välttämätöntä ostoksen suorittamiseksi, esimerkiksi lähettämään ostajalle
mainoksia tai tietoja, on myyjän hankittava asiakkaan suostumus sopimuksen yhteydessä. Myyjän on annettava asiakkaalle tietoa siitä, mihin henkilötietoja käytetään
ja kuka niitä käyttää. Ostajan suostumuksen on oltava vapaaehtoinen ja se on annettava aktiivisella toiminnalla, esimerkiksi rastittamalla. Kuluttajan on voitava helposti ottaa yhteyttä myyjään, esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse, jos hänellä on kysyttävää henkilötietojen
käytöstä tai jos hän haluaa myyjän poistavan tai muuttavan henkilötietoja.

Lainsäädäntö

Suurempien kevyiden sähköajoneuvojen (mukaan lukien sähköpotkulautojen) suurin ajonopeus on 25 km / h ja maksimiteho enintään
1000 W ja enimmäisleveys 8 cm, jotta ne ovat laillisia.

Sähköpotkulaudalla on ajettava sopivalla pyörätiellä ja mikäli sitä ei ole, autotiellä. Sähköskoottereita voidaan ajaa kävelytiellä / jalkakäytävällä, jos niitä ajetaan
kävelynopeudella. Heijastimet ja äänisignaali ovat myös pakollisia. Samoin kuin polkupyörällä, sähköskootterilla ajaessa on myös vaatimus käyttää kypärää.

Evästeet 

Verkkokauppamme sisältää niin sanottuja evästeitä. Voit selata verkkokaupassa ilman evästeitä, mutta et voi tehdä ostoksia. Käytämme evästeitä ostoskorisi sisällön hallintaan. Se on tietokoneellesi tallennettu tekstitiedosto. Tallennamme tietoja myös siitä, oletko valinnut näyttää tuotesivut kuvilla tai ilman. Jos selaimesi tai palomuuri on asetettu estämään evästeiden tallentamisen, verkkosivusto voi lakata toimimasta tai sinulla voi olla ongelmia oston suorittamisessa.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos syntyy erimielisyyttä, osapuolten on pyrittävä ratkaisemaan se sovinnollisesti. Ostaja voi ottaa yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajaviraston yleiseen kuluttajaneuvontaan kiistan ratkaisemiseksi.