Kort rekkevidde

Det kan være flere årsaker til at man opplever kortere rekkevidde.

Lav temperatur - ved lave temperaturer er det normalt at rekkevidden reduseres. Rekkevidden vil ved minusgrader normalt kunne reduseres med rundt 50%.

Kjøremodus -for lengst rekkevidde anbefaler vi kjøring i Eco modus eller Drive modus hvis man har dette, i lav hastighet. Kjøring i sportsmodus vil forkorte rekkevidden da dette krever mer strøm.

Opplever du at sparkesykkelen rykker til eller kutter kan du ta kontakt med serviceavdelingen, da kan det være andre årsaker til problemet. Skyldes ikke kort rekkevidde lav temperatur eller kjøring i sportsmodus kan feilen ligge et annet sted, ta kontakt med kundeservice. 

 

Dårlig kraft

Lav temperatur - lav temperatur kan påvirke kraften.

Bratt bakke - ved kjøring i bratte oppoverbakker kan man merke at kraften reduseres, dette kan skje grunnet overoppheting, da hjelper det ofte å skru av sparkesykkelen for å lade den stå å hvile noen minutter før man kjører videre.

Førervekt oppimot effekt - sparkesykkelen er sensitiv på vekt og med en tyngre fører vil kraften reduseres. 

Hvis dårlig kraft ikke skyldes lav temperatur, bratthet i bakke eller grunnet førervekt, ta kontakt med kundeservice. 

 

Sparkesykkelen skrur seg ikke på

Det kan være flere årsaker til at sparkesykkelen ikke skrur seg på.

Hvis sparkesykkelen oppleves som "helt død" er det som regel noe galt med display, hovedkort, lader eller batteri. Før du tar kontakt med serviceavdelingen kan du sjekke følgene:

Hvilken farge lyser laderen når den er koblet til sparkesykkelen?

- Lyser den rødt og går over til grønt : da er det som regel ikke noe galt med batteri eller lader. Da kan du ta kontakt med serviceavdelingen. Informer om at du har testet dette i din henvendelse.

- Lyser den konstant grønt : kan du forsøke å prøve en annen lader? Ta kontakt med serviceavdelingen etter du har forsøkt dette, har du ikke anledning til å teste en annen lader vil serviceavdelingen finne en løsning på dette. Informer om at du har testet dette i din henvendelse.

 

Punktering

- Du kan lese om punktering her. 

- Hvis en punktering uheldigvis oppstår har man to muligheter. Enten kan man reparere punkteringen selv, eller så kan en tekniker se på dette. Ønsker du at en tekniker skal reparere punkteringen kan du ta kontakt med oss på service@e-wheels.no.

 

Tung å trille/motstand i hjul/vibrasjon

Hvis du opplever at sparkesykkelen er tung å trille, den vibrerer og det er tungt å rulle på motoren skyldes det som oftest at det er noe galt med hovedkortet. Ta kontakt med serviceavdelingen hvis denne feilen oppstår.

 

Sparkesykkelen vil ikke bli fulladet, stopper å lade før den er fulladet

Hvis du opplever at sparkesykkelen ikke blir fulladet skyldes dette som regel at noe er galt med lader eller batteri.

Lyset på laderen kan si mye om hva som kan være årsaken til problemet. Lyser laderen rødt gir den fra seg strøm og hvis laderen ikke lyser er det mest sannsynlig behov for ny lader.

Hvis laderen lyser konstant grønt kan det også være behov for ny lader eller så kan det være noe galt med batteri.

Ta kontakt med kundeservice dersom problemet har oppstått.

 

Det dukker opp feilkoder i displayet

Hvis det dukker opp feilkoder i displayet kan du se siden for feilkoder her. 

 

Ta kontakt med serviceavdelingen om du ikke finner en løsning på problemet du opplever.