1 Hva innebærer reklamasjonsretten
• Denne tidsbegrensede retten for å reklamere gjelder for alle Momas el-sykler 24 måneder etter at kjøpet er utført og dekker de elektroniske delene (display, lader og hovedkort) ved produksjonsfeil. Motor: 24 måneder eller 4000km (Bewo-motor) 5000km (Bafang-motor) (hva som inntreffer først). Batteri: 12 måneder.
• Dette gjelder bare for den opprinnelige kjøperen og overføres ikke ved videre salg eller utleie.


2 Hva dekkes IKKE av garanti
Skader på produktet som kommer av:
• Uforsiktig bruk, misbruk, forsømmelse, feilbruk, utleie, støt, varme, fuktskader, feil installasjon ved egen rep, punkteringer, veisalt, dårlig vedlikehold eller modifiseringer av sparkesykkelen. Alle ytre påvirkninger vil ikke dekkes.
• Mangelfull vedlikehold, feillading, feil oppbevaring, feil bruk – dvs. overstige vekt, høyde og/eller aldersbegrensning, kjøring i trapper, mot vegger eller fortauskanter, andre typer ekstremsport o.l.
• Ulykke, krasj, kjøring over gjenstander, kappløp, brann, at sparkesykkelen har vært under vann, vann med høyt trykk, kulde, jordskjelv, fall, oksidasjon eller kjemisk korrosjon. Vannskader dekkes ikke av reklamasjon så sant det ikke er produksjonsfeil. 
• Bruk av sykkelen når display ikke viser fart. (Dersom sykkelen brukes uten fartskontroll)
• At produktet er tuklet med og leveres uten originaldeler. Feil forårsaket av annet utstyr.
• Uforsvarlig pakking eller feilhåndtering under retur til forhandler
• Modifisering – bruk av tredjeparts produkt som ikke er kjøpt av E-wheels Norge AS/Wheels Europe AB
• Henvend deg til sykkel@e-wheels.no for reklamasjoner og servicehenvendelser.
Slitedeler:
• Slitedeler omfatter blant annet lyspærer, bremseklosser, bremse/girwire, skiver, kjede, kassett, lager, dekk, kjedelad, girøre, pedal, krankarm, kulelager (styret) o.l.

3. Reklamasjon og servicehenvendelser

Henvend deg til sykkel@e-wheels.no for reklamasjoner og servicehenvendelser.